Wzór formularza odstąpienia od umowy

Wzór formularza odstąpienia od umowyMiejscowość, data
Imię i nazwisko konsumenta
Adres konsumenta


Binartech Sp. z o.o.
ul. Kowalska 1
45-588 Opole


OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY


Ja ............................................................... niniejszym informuję o moim odstąpienu od umowy świadczenia usługi "Dostępu Całodobowego do usługi SpeedAlarm".


podpis konsumenta