Pomoc

Usunięcie konta z systemu SpeedAlarm

Konto z systemu SpeedAlarm może zostać usunięte na specjalne żądanie użytkownika.

Aby rozpocząć procedurę usuwania konta należy wysłać SMS o treści SALARM USUN na numer 4777 (koszt, jak zwykła wiadomość wg cennika operatora). Alternatywnie, można też zgłosić chęć usunięcia konta przez formularz pomocy

Aby konto mogło zostać usunięte należy wyłączyć wszystkie usługi wiążące użytkownika z systemem. Wyłączenie niektórych usług jest możliwe wyłącznie z numeru telefonu użytkownika systemu. Jeżeli jest to wymagane, w odpowiedzi na żądanie "USUN" system wyśle odpowiednią instrukcję.

Wróć do działu 'Pomoc'